Công ty Cổ phần KNP Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, thiết bị, vật tư và dịch vụ cho hệ thống điện và các lĩnh vực liên quan, bao gồm:
– Thiết bị thí nghiệm điện
– Thiết bị chẩn đoán, giám sát trực tuyến cho Tủ trung thế, Máy biến áp lực, cáp lực
– Tư vấn, xây dựng giải pháp thiết bị cho các phòng thí nghiệm điện
– Dịch vụ kiểm định thiết bị Điện – Điện tử
– Dịch vụ thí nghiệm điện- Thiết bị trạm biến áp và đường dây truyền tải điện đến 500kV
– Dầu cách điện (Nynas) cho Máy biến áp truyền tải và phân phối, máy cắt …
Khách hàng chính bao gồm:
– Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên;

–  Các nhà máy điện, trạm biến áp, các nhà máy công nghiệp trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm Hồ sơ năng lực

Sản phẩm tiểu biểu

Dự án cung cấp thiết bị tiêu biểu

Mạch 2 ĐZ 110kV Đại Lộc – Đà Nẵng
Nâng công suất TBA 220kV Tràng Bạch-Cao Bằng

Trạm 220kV Thanh Nghị

TBA 220kV Lào Cai

Đối tác

mail order brides

>

CBD Oil Without THC: Is it Better or Worse for You?

There is some evidence that does cbd without thc work is better for you. CBD oil is known to have anti-inflammatory properties, and it may be more effective if it doesn’t contain THC, which is known to have psychoactive effects.

>

What are your favorite CBD products?

If you’re looking for high-quality CBD products, then I would definitely recommend purekana . They offer a wide range of CBD products, all of which are third-party lab tested for purity and potency.

FAB CBD Oil Review

FAB started out as a small family business in Florida, and has grown into a nationally-recognized brand. Their https://wayofleaf.com/cbd/brands/fab-cbd-oil-review are extracted from organically-grown Colorado hemp using CO2 extraction methods.