Thiết bị thí nghiệm Máy cắt có nhiều điểm cắt mỗi pha TM1800

Giá: Liên hệ

■   Thiết kế mô-đun hóa để đáp ứng chính xác yêu cầu

■   Có thể thí nghiệm máy cắt với cơ cấu vận hành chung và riêng

■   Cấu hình phần cứng để lắp

■   Nhanh chóng và dễ dàng với thí nghiệm DualGround™

■   Đo lường First trip và online

■   Chắc chắn và tin cậy