Hợp bộ thiết bị định vị sự cố cáp ngầm STX40

Giá: Liên hệ

Di chuyển thuận tiện ngoài công trường

Định vị chính xác sự cố cáp ngầm

Thử DC: 40kV