Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ GISmonitor

Giá: Liên hệ

  • GISmonitor là hệ thống giám sát PD cho trạm GIS
  • Giám sát và phân tích tín hiệu PD 24/24
  • Tích hợp giám sát qua nhận cảnh báo qua điện thoại