VIDAR-Bộ thí nghiệm buồng cắt chân không

Giá: Liên hệ

  • Kiểm tra tính nguyên vẹn của máy cắt chân không nhanh chóng, an toàn và tiện lợi
  • Lựa chọn điện áp do người dùng xác định
  • Dải điện áp rộng
  • Dễ vận hành. Tuân theo phép thử DC đã được tiêu chuẩn hóa ANSI/IEEE
  • Nhẹ và cơ động