Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ ICMmonitor CA

Giá: Liên hệ

Nhiệm vụ chính của hệ thống giám sát phóng điện cục bộ loại ICMmonitor CA là phát hiện phóng điện cục bộ bên trong cáp điện gây ra bởi các vết nứt ở các mối nối và đầu cáp, hoặc sự suy giảm trong hệ thống cách điện ở giai đoạn đầu. Tín hiệu PD được nhận bởi một máy biến dòng và được xử lý trước bởi một FCU3.

Giá điều khiển giám sát (PDMCR) có cài đặt phần mềm ICMmonitor CA nhận dữ liệu đo được từ các bộ giám sát và xử lý dữ liệu đó.