Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ GISmonitor di động

Giá: Liên hệ

Phiên bản này của GISmonitor là một thiết bị di động để đo phóng điện cục bộ trên thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí (GIS) gây ra bởi các hạt di chuyển, điện thế động, vết nứt trên cách điện hoặc miếng đệm hoặc sự xuống cấp khác trong hệ thống cách điện.

Thiết bị cung cấp khả năng thu nhận PD thời gian thực song song trên tối đa 40 kênh. Để loại bỏ tín hiệu nhiễu khỏi phép đo, thiết bị có thể được kết nối với một ăng ten nhiễu cung cấp tín hiệu kiểm tra.